Публикације

Књига беседа (РУС):
„Светитељи земље српске“
(„Святые земли сербской“)

Књига беседа (СРБ):
„У загрљају Богородичиног града“
(„В объятиях города Богородицы“)

Монографија о храму Светих апостола Петра и Павла (РУС):
„Сведок историје и живи глас традиције“
(„Свидетель истории и живой голос традиции“)

Превод: Померање граница срца (СРБ)
Архиепископа верејског Амвросија (Јермакова)
(„Расширяя границы сердца“
Архиепископа Верейского Амвросия)